Bedre mestring av psykiske vansker

Service design project about services for better coping of mental health problems

SHOT-undersøkelsen viser at så mye som 30 % av studentene sliter med middels eller alvorlig psykiske utfordringer, mens kun 13 % søker hjelp for det. Psykiske vansker er når man er betydelig syk, men ikke har fått en diagnose, så man havner i en slags gråsone. Prosjektet gikk ut på finne ut hvordan studenter kan få tidlig hjelp til å mestre psykiske vansker i hverdagen, slik at de ikke blir til større utfordringer. 

Vi startet med en kartleggingsfase der vi så på det eksisterende tjenestetilbudet for studenter og intervjuet studenter som har hatt utfordringer og ulike aktører innenfor området, for å kartlegge utfordringer og muligheter, og for å forstå oss på de ulike menneskene. Basert på innsikten gjorde vi en analyse på hva det betydde og definerte de viktigste utfordringene og målene. I strategifasen la vi en plan for hvordan vi best kunne løse utfordringene basert på hvem vi kunne samarbeide med og hva vi kunne få til av ulike løsninger innen prosjektets ramme.
Back to Top